Privacyverklaring

Onze website Healthy Green Week neemt de privacy serieus:
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, we zullen er op een eerlijke manier mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn.

Welke informatie verzamelen wij:
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door middel van het inschrijfformulier voor de communicatie met jou zoals e- mail, worden door ons bewaard.

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens worden door ons digitaal bewaard op een locatie die niet voor derden toegankelijk is.

Wat doen wij met jouw gegevens:
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:
• Het bevestigen van een inschrijving
na goedkeuring delen wij jouw telefoonnummer in de helathy Green Week WhatsApp groep
• Het versturen van een factuur
het versturen van gekochte producten
• Het beantwoorden van jouw vragen
• Het versturen van een nieuwsbrief

Gegevens worden niet gedeeld met derden:
We zullen nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen dan hier genoemd, tenzij je daar toestemming voor geeft. We verkopen geen persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens en communicatie:
We bewaren je naam en mailadres voor onbepaalde tijd, zodat wij je onze nieuwsbrief kunnen sturen. Bij elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden.
De andere persoonsgegevens verwijderen wij direct na opzegging.

Inzage in je gegevens en correctie:
Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens die wij van jou bewaren.
Indien je je gegevens wilt inzien en/of corrigeren is dat altijd mogelijk, stuur daarvoor een mail aan info@toflow.nl

Verwijderen van gegevens in ons bestand:
Als je om welke reden dan ook je persoonsgegevens wilt verwijderen kun je een mail sturen aan info@toflow.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens uit ons bestand halen.

Gegevens op ons website of Social Media verwijderen
Wij plaatsen geen foto’s van deelnemers die aan de Healthy Green Week mee doen.
We plaatsen foto’s en teksten die jij, andere leden of docenten ons aanleveren. 
Als je bezwaar maakt tegen een foto of tekst, of je toestemming wilt beëindigen, kun je een mail sturen naar info@toflow.nl. Wij zullen dan direct jouw gegevens verwijderen. 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.